Bảng giá sơn Lina

STT Tên Sản Phẩm Trong Lượng Đơn Giá
1
Sơn chống rỉ xám TV lon 800ml,lon 3 lít, thùng 17,5 lit
3 lít 170,000 VNĐ
2
Liên Hệ
3
mua sơn lina màu đỏ 210 giá rẻ nhất
Liên Hệ
4
SƠN CHỐNG SÉT ĐỎ NÂU THÙNG 3KG , 5KG , 20KG , MUA SƠN CHỐNG RỈ ĐỎ LINA TẠI TPHCM
th / 25 kg hoặc th / 5 kg Liên Hệ
5
th / 20 kg 576,000 VNĐ
6
Sơn chống rỉ Lina màu xám nhạt 902
th / 25 kg hoặc th / 5 kg 576,000 VNĐ
STT Tên Sản Phẩm Trong Lượng Đơn Giá
1
lon / 800 gm 62,000 VNĐ
2
lon / 800 gm 66,000 VNĐ
3
Liên Hệ
4
mua sơn lina màu đỏ 210 giá rẻ nhất
Liên Hệ
STT Tên Sản Phẩm Trong Lượng Đơn Giá
1
lon / 800 gm 62,000 VNĐ
2
lon / 800 gm 66,000 VNĐ
3
Sơn dầu alkyd Lina màu trắng, đỏ, xanh , xám, vàng, cam , đen
th / 20 kg Liên Hệ
4
Liên Hệ
5
mua sơn lina màu đỏ 210 giá rẻ nhất
Liên Hệ
6
sơn cho sắt mạ kẽm một thành phần và hai thành phần
lon / 800 gm 81,000 VNĐ
STT Tên Sản Phẩm Trong Lượng Đơn Giá
1
Liên Hệ
2
mua sơn lina màu đỏ 210 giá rẻ nhất
Liên Hệ
3
bộ / 1 kg 150,000 VNĐ
4
bộ / 1 kg 150,000 VNĐ
5
bộ / 1 kg 150,000 VNĐ
STT Tên Sản Phẩm Trong Lượng Đơn Giá
1
Liên Hệ
2
mua sơn lina màu đỏ 210 giá rẻ nhất
Liên Hệ
3
SƠN CHỐNG SÉT ĐỎ NÂU THÙNG 3KG , 5KG , 20KG , MUA SƠN CHỐNG RỈ ĐỎ LINA TẠI TPHCM
th / 25 kg hoặc th / 5 kg Liên Hệ
4
th / 20 kg 576,000 VNĐ
5
Sơn chống rỉ Lina màu xám nhạt 902
th / 25 kg hoặc th / 5 kg 576,000 VNĐ
STT Tên Sản Phẩm Trong Lượng Đơn Giá
1
mua sơn lina màu đỏ 210 giá rẻ nhất
Liên Hệ
2
lon / 800 gm 78,000 VNĐ
3
lon / 800 kg 168,000 VNĐ
4
lon / 800 gm 132,000 VNĐ
STT Tên Sản Phẩm Trong Lượng Đơn Giá
1
SƠN NHŨ VÀNG , SƠN NHŨ BẠC , SƠN NHŨ ĐỒNG , SƠN NHŨ VÀNG KIM LOẠI , SƠN NHŨ VÀNG NƯỚC , SƠN NHŨ VÀNG DẦU
Liên Hệ
2
Sơn thơm Lina màu cam
lon / 800 gm 70,000 VNĐ
3
Sơn thơm Lina màu vàng
lon / 800 gm 70,000 VNĐ
4
Sơn thơm Lina màu xám đen
lon / 800 gm 70,000 VNĐ
STT Tên Sản Phẩm Trong Lượng Đơn Giá
1
Sơn Vân Bông Lina mã số 888,999,701,111,222,333,444,555,666,777
lon / 800 gm 75,000 VNĐ