Tên khác: Sikabond T55(J)

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: