Tên khác: hợp chất tháo dỡ khuôn

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: