Chính sách bảo mật thông tin

Dailysonchinhhang.com tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách. Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết bảo mật, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập trang web.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách hàng là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Công ty sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một Công ty nào khác ngoại trừ những Công ty và bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà khách hàng đã mua tại website dailysonchinhhang.com. Trong một vài trường hợp đặc biệt, dailysonchinhhang.com có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích thực thi pháp luật. Dailysonchinhhang.com cam kết tuân thủ quy định bảo mật tại Điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

a. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website dailysonchinhhang.com, quý khách có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm: Họ và tên, Địa chỉ email, Số điện thoại, Địa chỉ (nơi giao nhận hàng), Tỉnh thành phố, Ghi chú đơn hàng.

Để đảm bảo việc thanh toán, giao nhận hàng hóa đúng thông tin và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng như:

  • Xác định địa chỉ thông tin giao hàng mà khách hàng đã mua tại website dailysonchinhhang.com
  • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.
  • Cung cấp các thông tin liên quan đến sản phẩm của ngành sơn
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua trang web dailysonchinhhang.com theo yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang quý khách xem, số links (liên kết) bạn click, những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến htpmart.vn và các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) quý khách sử dụng mỗi khi truy cập vào website www.dailysonchinhhang.com gồm: Địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

b. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được sử dụng nội bộ Công ty để xác nhận các thông tin liên quan đến các giao dịch mua bán hàng hóa và thanh toán. Ngoài ra, Công ty có thể chia sẻ tên, địa chỉ, số điện thoại cho phòng chăm sóc khách hàng, đơn vị dịch vụ chành xe hoặc đội ngũ vận chuyển của Công ty để giao nhận hàng cho quý khách.

c. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.dailysonchinhhang.com

d. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN ĐÓ

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của khách hàng cho các đối tượng sau:

  • Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan này.
  • Ban quản trị Shipantoan, bộ phận kinh doanh, bộ phận Chăm sóc khách hàng, bộ phận vận chuyển và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan: Việc tiếp cận thông tin của các đối tượng này nhằm cung cấp dịch vụ cũng như hỗ trợ Khách hàng trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi
  • Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng: Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng với các bên thứ ba khi Khách hàng đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy.

e. ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty    : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG SƠN PHÁT

Điện thoại: 02862672417

Địa chỉ     : 438/6A Tân kỳ Tân Quý , P. Sơn Kỳ , Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Email       : congtyhongsonphat@gmail.com

f. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

– Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu www.dailysonchinhhang.com thực hiện việc này.

– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website www.dailysonchinhhang.com tại địa chỉ email: congtyhongsonphat@gmail.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng, tùy theo mức độ HỒNG SƠN PHÁT sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

g. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢY QUYẾT KHIẾU NẠI

Các khiếu nại, Khách hàng có thể được gửi trực tuyến qua website dailysonchinhhang.com của chúng tôi, email, số điện thoại hoặc gửi trực tiếp cho một nhân viên nếu phù hợp hoặc đến văn phòng công ty tại địa chỉ được nêu tại mục e .

Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Chúng tôi có quyền từ chối khiếu nại nếu cho rằng khiếu nại đó không có thiện chí, nhận thức sai hoặc thiếu thông tin. Chúng tôi sẽ đưa ra ý kiến phản hồi về khiếu nại đó và giải thích vì sao khiếu nại đó không được xử lí tiếp.

h. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên www.dailysonchinhhang.com  được dailysonchinhhang.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.dailysonchinhhang.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, www.dailysonchinhhang.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của www.dailysonchinhhang.com

– Ban quản trị www.dailysonchinhhang.com yêu cầu các cá nhân khi mua hàng hoặc liên hệ với ban quản trị là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, Địa chỉ, Thư điện tử, Điện thoại di động, Điện thoại, số Fax ….và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị www.dailysonchinhhang.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

5/5 - (1 bình chọn)