Tên khác: Sơn dầu Alkyd Seamaster 7600

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: 450ml