Bột trét tường

Đặc điểm  Nhiệt đới hóa hoàn toàn   Độ bền cao, chịu ẩm, không bong rộp.  Liên kết chặt chẽ với các mao quản của

Liên hệ
Showing 1-8 of 12 result