Tên khác: Chất chống thấm gốc nhũ tương Bitum đàn hồi một thành phần

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: