Tên khác: Sika Rokkon (C-VN)

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: