Tên khác: Băng Cản Nước

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: