Tên khác: CHỐNG THẤM KOMIX , CHỐNG THẤM SMARTFLEX, CHỐNG THẤM HAI THÀNH PHẦN , CHỐNG THẤM HỒ BƠI, TẦNG HẦM , SÀN, MÁI

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: