Tên khác: Sơn chống thấm gốc dầu Joton CT thùng 18,5kg,lon 6kg

Giá: 531,000 531000
Trọng lượng: 6 kg