Tên khác: Sơn Công nghiệp Jotun Futara Classic,sơn công nghiệp,sơn 2 thành phần,sơn giá rẻ...

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: 20