Tên khác: Sơn chống rỉ Alkyd Bạch Tuyết, Sơn chống rỉ đỏ bóng , sơn chống rỉ đỏ mờ, sơn chống rỉ bạch tuyết thùng 16kg , sơn chống rỉ màu đỏ bạch tuyết lon 3kg

Giá: Array
Trọng lượng: 3 kg