Tên khác: Sơn dầu Galant High Gloss Enamel,Lobster High Gloss Enamel

Giá: 200,000 200000
Trọng lượng: 3 lít