Tên khác: Sơn dầu Jotun Pioner TC 256 màu đỏ gốc nước

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: 5 lít