Tên khác: Sơn epoxy kcc ET5500 kháng hóa chât axit hai thanh phần

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: 0