Tên khác: Sơn Chống rỉ giàu Kẽm Hải Âu ep 701 , Sơn Tàu Biển

Giá: 1 1
Trọng lượng: 5 lít