Tên khác: Sơn mạ Kẽm Seamaster 9500

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: 5 lit/bộ