Tên khác: sơn bạch tuyết sơn lên bề mặt kẽm,sơn mạ kẽm màu Bạc (120A), sơn mạ kẽm màu Đỏ Nâu (376), sơn mạ kẽm màu Nâu Đỏ (835),sơn mạ kẽm màu Đỏ (344),sơn mạ kẽm màu  Yamaha lợt (714), sơn mạ kẽm màu Yamaha đậm (736), sơn mạ kẽm màu Yamaha (715) sơn mạ kẽm màu Trắ

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: lon 0.2kg, 0.4kg , 0.8kg , 2.8kg , 3kg , 16kg