Tên khác: Sơn phủ nội ngoại thất ánh kim Mykolor Special Shimmer Look

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: 0,875 lít