Tên khác: Sơn phủ epoxy Jotun Jotafloor Class Flake màu xanh lá 437

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: 20 lít