Tên khác: Sơn bóng dầu điều Polycashew Chuyên dùng cho đồ gỗ , Mây , tre, lá , nứa... Sơn bóng dầu điều Polycashew Chuyên dùng cho ngành sơn mài Sơn bóng dầu điều Polycashew Chuyên dùng cho đồ gỗ mỹ nghệ ... Sơn dầu điều có 2 màu : sơn dầu điều đỏ và sơn dầu điều m

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: