5/5 - (16 bình chọn)

Tên khác: Sơn expo cho kim loại , Sơn công nghiệp expo , sơn expo màu đặc biệt ,Sơn dầu Expo màu xám 910, 940, 610, 4241, 3242 -         Sơn dầu Expo màu xanh dương 608, -         Sơn dầu expo màu xanh da trời 640, 650, 6203, 710,.. -         Sơn dầu Expo màu xanh

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: 17,75 lít