Tên khác: Sơn dầu alkyd Joton JYMMY ENAMEL cao cấp thùng 20kg,lon 3 lít,0,8 lít,0,45 lít.

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: 3 lít