Tên khác: Sơn dầu Jotun Pioner TC màu vàng 258 gốc nước

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: 5 lít