Tên khác: 0932791488-0918342277-Sơn epoxy Jotun Tankguard HB,sơn jotun,sơn giá rẻ,sơn công nghiệp,sơn hàng hải,sơn bồn chứa

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: 5 lít