Tên khác: LIÊN HỆ 0932791488 - 0918342277 HỒNG- Sơn giả đá Hòa Bình HGS 151-111, HGS 151-112, HGS 151-113, HGS 151-121, HGS 151-122, HGS 151-123, HGS 151-131, HGS 151-132, HGS 151-133, HGS 151-141, HGS 151-142, HGS 151-143, Đại lý sơn đá Hòa Bình Tại HCM

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: 25 Kg