Tên khác: sơn cho sắt mạ kẽm một thành phần và hai thành phần

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: lon / 800 gm