Tên khác: sơn cho sắt mạ kẽm một thành phần và hai thành phần

Giá: 81,000 81000
Trọng lượng: lon / 800 gm