Sơn nhanh khô Sơn thơm công nghiệp lobster màu đen

Sơn LOBSTER Sơn Thơm Công Nghiệp 600 là loại sơn Nhanh khô ,được sản xuất từ nhựa NC, Nhựa alkyd và bột màu cao

Liên hệ
Showing 1-8 of 12 result