Tên khác: Sơn Vân Bông Lina mã số 888,999,701,111,222,333,444,555,666,777

Giá: 75,000 75000
Trọng lượng: lon / 800 gm