Tên khác: Sikafloor-81 EpoCem dùng cho lớp vữa cán tự san bằng

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: