Tên khác: Sơn phủ epoxy Jotun Jotafloor Coating màu trắng

Giá: Liên hệ 0
Trọng lượng: 20 lít