Sơn Uraipaint

Keo Sữa Latex Là loại keo ATM Adhesive Latex A-135 là một loại keo dán PVA tổng hợp chất lượng cao, có độ kết

Liên hệ

Matit Vàng ATM là chất trám trét bả mỏng 2 thành phần , gồm thành phần A là chất polyester resin , thành phần

Liên hệ

   1.Về sơn dầu Galant Alkyd     Sơn dầu cao cấp Galant Sơn dầu Galant Alkyd  là sự tổng hợp của Alkyd nhựa

Liên hệ
Showing 1-8 of 12 result