Bảng giá sơn Mykolor

STT Tên Sản Phẩm Trong Lượng Đơn Giá
1
Bột trét tường nội thất Mykolor Hi-Filler
Liên Hệ
2
Bột trét tường Mykolor Power Putty cho nội thất và ngoại thất
40 kg 295,000 VNĐ
STT Tên Sản Phẩm Trong Lượng Đơn Giá
1
Sơn chống thấm Mykolor Special Water Seal pha xi măng
4,375 lít 394,000 VNĐ
STT Tên Sản Phẩm Trong Lượng Đơn Giá
1
Sơn lót chống kiềm Mykolor Touch Alkali Seal For Ext
4,375 lít 596,000 VNĐ
2
Sơn lót chống kiềm nội thất Mykolor Touch Alkali Seal
4,375 lít 398,000 VNĐ
3
Sơn lót chống kiềm ngoại thất Mykolor Touch Builder Alkali Primer
4,375 lít Liên Hệ
4
Sơn lót Mykolor Touch Nano Seal cho ngoại thất
4,375 lít 632,000 VNĐ
5
Sơn lót chống thấm ngược cao cấp Mykolor Anti Damp Sealer
4,375 lít Liên Hệ
6
Sơn lót nội thất Mykolor Flat Alkali
4,375 lít Liên Hệ
7
Sơn lót sinh học nội thất Mykolor Green Primer
4,375 lít Liên Hệ
8
Sơn lót Mykolor Touch công nghệ Nano Seal for Ext
4,375 Lít Liên Hệ
STT Tên Sản Phẩm Trong Lượng Đơn Giá
1
Sơn nước ngoại thất Mykolor Semigloss Finish bóng
4,375 lít 637,000 VNĐ
2
Sơn ngoại thất Mykolor siêu hạng Ultra Finish
4,375 lít 844,000 VNĐ
3
Sơn nước ngoại thất Mykolor Touch Semigloss Finish bóng
4,375 lít 637,000 VNĐ
4
Sơn nước ngoại thất Mykolor Ultra Finish chống bám bẩn
4,375 lít 844,000 VNĐ
STT Tên Sản Phẩm Trong Lượng Đơn Giá
1
Sơn nước nội thất bóng Mykolor Special Semigloss Finish For Int
4,375 lít 496,000 VNĐ
2
Sơn nước nội thất Mykolor Classic Finish hoàn hảo
4,375 lít 387,000 VNĐ
3
Sơn nước nội thất Mykolor ILKA Finish
4,375 lít 294,000 VNĐ
4
Sơn phủ nội ngoại thất ánh kim Mykolor Special Shimmer Look
0,875 lít 273,000 VNĐ
5
Sơn nội thất Mykolor Special White For Ceiling Finish siêu trắng
4,375 lít 278,000 VNĐ